Directeur Grootaandeelhouder en zijn salaris

DGA staat voor directeur grootaandeelhouder, dit is een term die gebruikt wordt voor de benaming van iemand die eigenaar of een groot aandeel in een bedrijf heeft dat als rechtsvorm een BV of NV is. Om benadrukt te worden als DGA moet je aan één van de volgende criteria voldoen:

  1. Je bezit alleen of samen met je echtgenoot tenminste 50% van de aandelen in het bedrijf
  2. Wanneer je minder dan 50% van de aandelen bezit, maar je kan niet ontslagen worden omdat je genoeg aandelen bezit om dit tegen te gaan.
  3. Een groep eigenaars die allemaal evenveel aandelen bezitten. Bijvoorbeeld 3 individuen die ieder 33.3% bezitten.
  4. Wanneer je een direct familie lid bent van iemand die 2/3 van het bedrijf bezit.

Wanneer je een directeur grootaandeelhouder (DGA) bent, dan zitten er bepaalde eisen aan jouw salaris. Deze eisen zijn onderdeel van het Gebruikelijk loon. Deze eisen zijn bepaald omdat er anders misbruik gemaakt kan worden d.m.v. box 1 (inkomen uit werk en woning) en box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang).
De volgende opties zijn gegeven voor het bepalen van het DGA salaris omtrent gebruikelijk loon:
Je moet de optie kiezen die het hoogste bedrag geeft.

  1. De DGA moet minimaal 75% verdienen van iemand anders die in dezelfde functie zit.
  2. Je moet degene zijn met het hoogste salaris van al het personeel in jouw bedrijf
  3. Het moet minimaal € 46.000 op jaar basis zijn.

De enige manier hoe je niet aan deze optie hoeft te houden is wanneer je kan aantonen dat dit onmogelijk is of dat andere mensen in jouw positie dat ook niet verdienen.