De basis voor elk financieel accounting systeem moet bestaan uit de volgende 3 kenmerken:

 1. Regels/ regelgeving om te bepalen wat, wanneer en in welke hoeveelheid een economische gebeurtenis genoteerd moet worden
 2. Een framework voor de financiële overzichten
 3. Eén of meerdere controles om errors en fouten te kunnen vinden in het boekhoudproces

Regels en regelgeving
regels bepalen wat, wanneer en voor welk bedrag een economische transactie genoteerd word. Deze regels zijn gevormd uit verschillende principes om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dezelfde regels houd. De principes/beginselen zijn:

 1. Voorzichtigheidsbeginsel
 2. Realisatiebeginsel
 3. Matching principe
 4. Going-concern principe
 5. Bestendigheidsprincipe
 6. Toerekenigsbeginsel

Financiële overzichten
de volgende drie overzichten worden geproduceerd om een inzicht te geven in de financiën van een onderneming: 

 1. Winst- en verliesrekening geeft een samenvatting van de omzet, kosten en winst voor een specifieke periode zoals een jaar of een bepaalde maand.
 2. Balans rekening is een lijst met alle bezittingen, schulden en eigenvermogen van een onderneming over een specifieke periode. Vaak de laatste dag van een maand of de laatste dag van het jaar.
 3. Kasstroom overzicht geeft weer hoeveel geld er binnen komt en hoeveel geld er uit gaat over een bepaalde periode.

Controle mechanismes
De belangrijkste controle mechanisme is de formule bezittingen = schulden + eigen vermogen. Wanneer deze formule niet in evenwicht is, dan weet je zeker dat er een fout is gemaakt in het boekhoudproces. Natuurlijk is het niet zo dat wanneer deze formule in evenwicht is dat de boekhouding compleet klopt. Er kunnen nog steeds fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld: een onderneming koopt €10.000 aan activa (bezitting) op krediet (schuld). De onderneming noteert €10.000 aan activa, maar in plaats van €10.000 te noteren bij de schulden verlaagd de onderneming de liquide middelen met €10.000 (bezitting). Dan zou de formule alsnog in evenwicht zijn, maar de boekhouding is incorrect.
Je hebt ook nog twee controles met betrekking tot de Winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Het eindsaldo van het kasstroomoverzicht is namelijk gelijk aan het eindsaldo van de liquide middelen op de balansrekening. En de tweede is de ingehouden winst van de winst- en verliesrekening staan gelijk aan de toename in reserves.