Uitleg Winst- en Verliesrekening

Wat is een winst- en verliesrekening en hoe werkt het?

De winst- en verliesrekening laat de verandering in financiën zien die ontstaan zijn door werkzaamheden van jouw onderneming over een bepaalde periode. Makkelijker gezegd het laat zien hoe winstgevend jouw onderneming was over een bepaalde periode door de omzet min de kosten te laten zien. Het is samen met de balansrekening en het kasstroomoverzicht de basis voor iedere jaarrekening en voor inzicht in uw accounting.
Een winst- en verliesrekening wordt gelezen van boven naar beneden en heeft een bepaalde volgorde. Tussen de verschillende kopjes en het bedrag wat hier bij hoort staan nummers, deze nummers verwijzen naar een toelichting van de bepaalde post.

Wat is de opzet van een winst- en verliesrekening?

Over het algemeen bestaat een winst- en verliesrekening uit de volgende kopjes die soms verder uitgefilterd zijn:

1. Bruto bedrijfsresultaat
2. Som van de bedrijfslasten
3.Bedrijfsresultaat
4. Som van de financiële baten en lasten
5. Resultaat na belastingen

Een handige manier om de volgorde te onthouden is door er op de volgende manier naar te kijken. De main focus van een onderneming is om omzet te genereren, daarom staat dit altijd bovenaan in de winst- en verliesrekening onder de naam bruto bedrijfsresultaat. Als tweede komen de kosten die gemaakt zijn om de omzet te genereren, dit valt onder het kopje bedrijfslaten. Om de bedrijfswinst of anders genoemd bedrijfsresultaat te bepalen nemen wij de omzet (Bruto bedrijfsresultaat) minus de kosten (bedrijfslasten).
Hierna komen de financiële baten en lasten, dit zijn de kosten of inkomsten zoals rente over uitstaande leningen. Dit valt niet onder bruto bedrijfsresultaat of bedrijfslasten omdat ze niet met prestaties uit de onderneming of kosten over deze prestaties verkregen/gemaakt zijn. Het laatste punt hierna is de te betalen belasting, want je hoeft alleen maar geld af te dragen over de winst, bedenk hierbij aan vennootschapsbelasting.

Wat valt er onder de kopje?

Bruto bedrijfsresultaat
1.            Netto-omzet
2.            Mutatie voorraad
3.            Inkoopwaarde van de omzet
4.            Kosten van uitbesteed werk

Som van de bedrijfslasten
1.         Lonen en salarissen
2.         Sociale lasten
3.         Pensioenlasten
4.         Overige personeelskosten
5.         Afschrijvingen
6.         Overige bedrijfskosten

Bekijk ook onze andere artikelen

Accounting

Wat is een balansrekening?

Wat is een balansrekening? De balans rekening rapporteert de financiële conditie van jouw onderneming op een bepaald tijdstip. Oftewel het geeft een weergave van de

Lees verder »