Wat valt er onder Passiva?

Wat is Passiva?

In de balansrekening heb je twee kanten, de Activa kant en de Passiva kant. Onder Passiva valt het Eigen vermogen en de Schulden van het bedrijf. Het eigen vermogen en de schulden zijn daarna nog verder onderverdeeld in sub-categorieën met ieder eigen balansposten. Hieronder staat een voorbeeld van de passiva kant van de balansrekening

Eigen vermogen
Het eigen vermogen staat aan de passiva kant van de balans omdat het een schuld is van het bedrijf naar de eigenaar toe. Want het eigen vermogen is opgebouwd uit de bedrijfswinst van dit jaar (eindtotaal van de winst- en verliesrekening), winstreserves van de voorgaande jaren en in het geval van een BV of NV de inleg van aandeelhouders. Alle drie zijn het eigendommen van de eigenaar waar de onderneming nu over beschikt. Dit is te berekenen door de bezitting – schulden te nemen.

Verandering in het eigen vermogen vind dus plaat door één van de volgende situaties:

Afname
1.            De onderneming maakt verlies
2.            Er is dividend uitbetaald
3.            Er hebben afschrijvingen plaatsgevonden
4.            Er is kapitaal onttrokken

Toename
1.            Er is winst gemaakt
2.            Er is kapitaal bijgestort